ỐNG THÉP MẠ KẼM

ỐNG THÉP ĐEN

ỐNG INOX

HỘP VUÔNG – MẠ KẼM

HỘP VUÔNG – ĐEN

HỘP VUÔNG – INOX

HỘP CHỮ NHẬT – MẠ KẼM

HỘP CHỮ NHẬT – ĐEN

HỘP CHỮ NHẬT – INOX